FANDOM


Swift Swim er en ability som dobler en Pokémons speed hvis det regner. Hvis noen har brukt Rain Dance, og man sender ut en Magikarp, vil Magikarpen nå ha dobbelt så mye speed som den pleier. Denne doblingen i speed teller ikke som en vanlig speed-økning, av den typen man får av Agility og Rock Polish, så selv om man har brukt Rock Polish tre ganger, vil man få virkning av Swift Swim.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.