FANDOM


001Bulbasaur Dream
Bulbasaur
er en to typers gress/gift Pokémon.

I National Pokédex er Bulbasaur den første pokemonen og den er også det i Kanto Pokédexen og i Fiore Browser.

Bulbasaur er en av starter Pokémonene i Kanto regionen, sammen med Charmander og Squirtel, og kan bli valgt i Pokémon Red, Green, Blue, FireRed og LeafGreen. Den kan fås tak i i HeartGold og SoulSilver etter å ha fått alle 16 badgene og har slått Red.

Bulbasaur kan utvikle seg til Ivysaur på nivå 16, og så utvikles til Venusaur på nivå 32.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.